Betrokkenheid fysiotherapeut

Advies

Bespreek inzet fysiotherapeut tijdens MDO, consulteer en/of betrek fysiotherapeut bij vroege mobilisatie.