Familiebetrokkenheid

Advies

Onder familiebetrokkenheid wordt verstaan:
1) folder verstrekken aan familie;
2) Bespreek delirium en vragen erover met familie;
3) Bij een zeer angstig patiƫnt de mogelijkheid van verruiming van bezoektijden bieden;
4) Meehelpen in dagelijkse verzorging indien wenselijk/mogelijk.